Kushtet e Përdorimit

Në bashkëpunim me shërbimin e EDS (Express  Delivery Service), ne  dorëzojmë të gjitha produktet e porositura në të gjithë Kosovën pavarësisht nga madhësia, pesha dhe vëllimi i dërgesës.

Kosto e Transportit: Të gjitha porositë mbrenda Kosovës janë FALAS pa marrë parasysh vlerën e produktit apo madhësinë e dërgesës.

Koha e Dërgimit: Të gjitha dërgesat dorzohen në gjithë territorin e Kosovës në një kohë prej 24 – 48 orë (Përveq të dielave)  pas konfirmimit të stokut.

 

Kushtet e Garancionit

Garancioni vlenë vetëm për mekanizëm të brendshëm, më gjerësisht nuk i mbulon dëmet fizike te shkaktuara në pjese tjera te jashtme si: Rripa, xhama, gurë, butona, çelësin për konfigurim, ngjyrë etj.

Për çdo reklamim nga ana juaj fillishmisht produkti kontrollohet nga ana jonë pastaj nese defekti perfshihet në garancion atëherë ne e rregullojmë produktin falas.

 

Kushtet e dërgimit/pranimit

  • Në momentin e pranimit të produktit, konsumatori është i obliguar të shikoj nëse produkti apo pako është e dëmtuar gjat transportit. Nëse pakoja është e dëmtuar ju duhet të shkruani vrejtje tek korrieri menjëher. Ankesat e mëvonshme në lidhje me këtë qështje nuk do të pranohen.
  • Për të gjitha dëmet fizike të mundshme ndaj produkteve, që lindin gjatë transportit, përgjegjësia është tek Shërbimi i Shpërndarjes dhe konsumatorit duhet ti dorëzohet një produkt i ri në një kohë sa më të shpejtë.
  • Gjithashtu, rekomandohet ruajtja e paketimit origjinal të produkteve të blera dhe përdorimi i tyre për çdo lloj transporti si dhe në rast të ndonjë ankese.
  • Në rast se konsumatori në kohën e dorëzimit nuk është në adresën e treguar, Shërbimi i Shpërndarjes do të përpiqet të dorëzojë produktin më shumë se dy herë: një herë gjatë së njëjtës dhe një herë gjatë ditës tjetër. Pas kësaj dërgesa llogaritet e pasuksesshme dhe ajo do t’i kthehet dërguesit.
  • Dorëzimi bëhet në hyrje të ndërtesës. Në rastin e një ndërtese banimi, korrierët e shpërndarjes janë të detyruar të dorëzojnë ngarkesën në hyrje të ndërtesës ose në hapsirën e përbashkët dhe asesi në hyrje të banesës.

 

 

  • Porosia juaj mund të ketë vonesa për këto arsye:
  • Kur porosia speciale për ju (Special order)
  • Produkti nuk gjindet në stok (Dyqanin apo Magazinen tonë)
  • Në rast të festave kur porositë mund të jen të shumta.
  • Me vetëdije dhe ne konsulltim me shitësit tanë, ju keni pranuar që produkti mund të ketë vonesë më të madhe se zakonisht